Brugse Boekhandel

Webshop » Heemkunde & Boeken over Brugge » Brugge op de schoolbanken

Brugge op de schoolbanken

9789077203002 Brugge op de schoolbanken

Koen Rotsaert
9789077203002

Geschiedenis van de Brugse onderwijsinstellingen vanaf de middeleeuwen.
Brugge telt een groot aantal scholen. Van sommige werd de geschiedenis al te boek gesteld; Van andere is maar weinig bekend. Het zijn vooral die laatste die aan bod komen in dit boek. De grootste aandacht ging uit naar de vele scholen en schooltjes met een rijk verleden, maar die thans verdwenen zijn. Het werd hoog tijd om ze uit de vergetelheid te halen.
Wie herinnert zich bv nog de Berchmansschool, de Bolle, de school van de heilige Engelbewaarder, de patattenschool, de Hollandse school, de Prembrokeschool, het pensionaat Sint-Agnes, het Serafijns college, het externaat Jeanne d'Arc, de Académie de Commerce en nog vele andere?
Ook de geschiedenis van de onderwijsinstellingen in de vroegere randgemeenten wordt uitgebreid behandeld.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd het Brugse scholenlandschap grondig hertekend. Die recente geschiedenis wordt beknopt geschetst en eindigt met een bijlage waarin het huidige schoolaanbod te Brugge op elk niveau en van elk net wordt weergegeven. 

De geschiedenis van het onderwijs in België werd sinds het midden van de 19de eeuw beheerst door de strijd tussen de voorstanders van de neutrale lekenschool en de voorstanders van de vrije katholieke school.
Twee keer kwam het tot een schoolstrijd. In een afzonderlijker bijdrage wordt de schoolstrijd te Brugge beschreven. Het gaat er o.m. over de straatgevechten tussen leerlingen van het college en leerlingen van het atheneum in 1859 en over een charge van de Rijkswacht n.a.v. de eerstesteenlegging van het atheneum in de Sint-Clarastraat in 1955.

€ 10,00

Uitverkocht