Brugse Boekhandel

Webshop » Heemkunde & Boeken over Brugge » Op het raakvlak van twee landschappen - De vroegste geschiedenis van Brugge

Op het raakvlak van twee landschappen - De vroegste geschiedenis van Brugge

9789076297804 Op het raakvlak van twee landschappen - De vroegste geschiedenis van Brugge

Lange tijd vormden geschreven bronnen de basis van de Brugse geschiedschrijving. Hierbij lag de klemtoon bovendien op de bloeiperiode van de stad in de 11de-15de eeuw. Nieuwe invalshoeken en onderzoeksmethoden hebben ondertussen het blikveld aanzienlijk verruimd, zowel in tijd als in ruimte. Een stad kan immers niet los gezien worden van het omringende landschap, noch van de bewoningeschiedenis in de eeuwen en millennia voor haar ontstaan. Archeologisch onderzoek in de binnenstad en in de regio, de inbreng van geologie en bodemkunde, en de toepassing van de modernste onderzoekstechnieken hebben ind e jongste decennia voor een uitgebreide nieuwe kennis gezorgd;
Deze kennis werd voor het eerst in 2011 overzichtelijk samengebracht in het boek 'Op het raakvlak van twee landschappen'.
Sinds het verschijnen van het boek kwam het onderzoek in een stroomversnelling. Het werd dan ook tijd voor een grondige update. In deze tweede uitgave zijn de resultaten van het recentste onderzoek verwerkt; De meeste bestaande teksten werden herwerkt en heel wat nieuwe bijdragen werden toegevoegd. In vier chronologische hoofdstukken wordt de geschiedenis van de Brugse regio geschetst vanaf de eerste menselijke sporen 70.000 jaar geleden tot het begin van de 12de eeuw, wanneer Brugge een volwaardige stad geworden is. Daarnaast behandelen niet minder dan zesentwintig kader artikels telkens een specifiek deelaspect. Talrijke (en deels nieuwe) afbeeldingen, alsook een volledige set nieuwe getekende kaarten illustreren dit uitermate boeiende verhaal.

€ 35,00

Beschikbaar - Voorraad: 4