Brugse Boekhandel

Webshop » Heemkunde & Boeken over Brugge » De laatste Brugse rederijkers

De laatste Brugse rederijkers

9789076297736 De laatste Brugse rederijkers

Marc Carlier
9789076297736

Op het einde van het Ancien Régime, in de Franse tijd (1792-1815) en tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) werd in Brugge flink wat literatuur in het Nederlands bedreven. Daar stonden de laatste generaties Brugse rederijkers voor garant. Hun biotoop was Kunst en Eendragt of anders gezegd Rhetorica, de belangrijkste rederijkerskamer in de stad. De rederijkers probeerden tijdens maandelijkse bijeenkomsten in de Keizerlijke Kroon, hun lokaal op de hoek van de Braambergstraat en de Meestraat, in de beste alexandrijnen te dichten op neoclassicistische thema's. Dat deden ze ook tijdens de open dichtwedstrijden waar ze aan deelnamen. Voor de stedelijke elite schreven ze gelegenheidsgedichten op bestelling.
Deze studie belicht verder het belang dat deze dichters hebben gehad voor het voortbestaan van het Nederlands als cultuurtaal in de Franse tijd en corrigeert het beeld dat tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden het rabiaat orangistische genootschap Eendragt en Vaderlandsliefde het literaire bedrijf in Brugge zou hebben gemonopoliseerd. De meer dan 250 biografische notities over de dichters en de belangede leden van de rederijkerskamer maken van dit boek ook een naslagwerk.

€ 29,00

Beschikbaar - Voorraad: 3