Brugse Boekhandel

Webshop » Heemkunde & Boeken over Brugge » Simon Stevin - Hij veranderde de wereld

Simon Stevin - Hij veranderde de wereld

9789056156558 Simon Stevin - Hij veranderde de wereld

Guido Vanden Berghe
Dieter VIaene
Ludo Vandamme
9789056156558

'Wonder en is gheen wonder' is het devies van Simon Stevin.
Het vat perfect zijn visie over wetenschap samen. Volgens Stevin is een natuurverschijnsel een wonder zolang het niet wordt doorgrond. Zodra men het natuurverschijnsel door theoretische beschouwingen of uitgevoerde of bedachte experimenten kan verklaren, is het gheen wonder. Deze aanpak is de start voor een nieuwe manier om wetenschap te bedrijven. Stevin leefde in een eeuw van omwentelingen: de boekdrukkunst, de opkomst van het protestantisme en de contrareformatie, de scheiding van de Nederlanden, de humanistische inzichten van Vesalius, Mercator, Dodoens ... In die context ontpopte Stevin zich als een multidisciplinaire wetenschaper die bewust publiceerde in de volkstaal, het Nederduyts, om vooral de middenklasse van zijn tijd te bereiken. Hij boog zich over wiskundige problemen maar dacht ook na over logica, legerorganisatie, vestingbouw, omgangsvormen ... Stevin publiceerde rentetabellen zodat iedereen voortaan rentes kon berekenen, verklaarde gedeeltelijk de fenomenen van eb en vloed en verdedigde de theorie van Copernicus. Hij introduceerde in onze taal woorden zoals onder meer evenaar, bolwerk, omtrek, middellijn, scheikunde, evenwijdige lijnen... 

€ 22,50

Beschikbaar - Ruime voorraad